STEM Nedir? STEM Ne İşe Yarar?

STEM Nedir? STEM Ne İşe Yarar?
0

STEM; fen bilimleri, teknoloji mühendislik ve matematik olmak üzere 4 özel disiplinde öğrencilerin eğitilmesi anlamına gelir. Öğrencileri tek bir alanda eğitmek yerine, STEM eğitimi kullanılarak aynı anda farklı farklı alanlarda öğrenciyi geliştirmek en temel işlevidir. Günümüz dünyasının uygulamaları göz önüne alındığında daha donanımlı bir öğrenci seviyesi oluşturmak için bu 4 disiplini uygulamalı bir şekilde öğretmek esastır.

STEM eğitimi, proje tabanlı öğrenmeye odaklanılır. Gerçek zamanlı olarak öğrenciler uygulamalar yapar ve öğrenme deneyimlerini kendi başına aktif bir şekilde yaşar. Öğrencilerin çok yönlü gelişmesine ve her alanda bilgi sahibi olmasına yarayan bir eğitim sistemidir. Çok yönlü gelişim temel odak noktadır.

İçindekiler

STEM Eğitimi Ne İşe Yarar?

STEM eğitimi kapsamında birçok fayda bulunur. Eğitimin temeline inildiğinde öğrencinin sahip olması gereken niteliklerin eğitimi verilir. Eğitim sayesinde bireyin kendini gerçekleştirme yoluna giderek günümüz dünyasında söz sahibi olma gibi faydaları bulunur. STEM eğitim sistemi bunların dışında birçok avantaja sahiptir. Bunlar;

 • 21 yüzyıl becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciler bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenirken aynı zamanda çok yönlü birey haline gelirler.
 • Matematik, fen, teknoloji gibi alanlarda düzeyi artar ve bilgileri anlama ve kavrama yetenekleri gelişir.
 • Analitik, eleştirel düşünme gelişir ve kritik düşünme becerisi önem kazanır.
 • Günlük hayat içerisinde karşılaşabilecek herhangi bir problemin farkına daha kolay varılmasını sağlarken üstesinden gelmenin kolay ve incelikli yönlerini bulmak için çaba gösterir.
 • Üretken ve çalışkan birey haline gelmeye neden olur.
 • Yaratıcılık ve düşünme becerisi gelişerek olaylara farklı bakış açısı kazanmasına yardımcı olur.
 • İşbirliği içerisinde çalışma becerisini güçlendirerek bireylerin takım çalışmalarına uyumu arttırılır.
 • İletişim becerileri yüksek, kişiler arası ilişkileri iyi bir birey yetiştirilmesi sağlanır.
 • Değişim ve yeniliğe karşı merak duygusu ile yaşayan bir nesil oluşmasını sağlar.
 • Girişimcilik becerisini en üst düzeye çıkararak üretken insan modelini girişimcilikle destekler.
 • Kariyer alanlarında ihtiyaç duyulan birimlerin istihdamına yardımcı olur.
thumbnail
Dil okullarını keşfedin
En İyi Dil Okulları | Başarılı 12 Dil Okulu

STEM Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

STEAM eğitim sistemi kendi içerisinde birden fazla amaca sahiptir. Bu amaçlar genellikle bireylerin Akademik ve sosyal yönden gelişimini destekleyecek niteliktedir. Genel olarak bakıldığında;

 • Bireyin bir bütün olarak gelişmesi ve günümüz Dünyası içerisinde kolay bir şekilde var olabilmesini amaçlar.
 • Yenilikçi ve girişimci insanların çıkması ve bu yönde eğitim almaları için çaba gösterir.
 • Eleştirel ve Analitik düşünme becerisi yüksek bireylerin var olması için hareket eder.
 • Eğitim kapsamında bir lider ve çoğu noktada kendini geliştirmiş bir insan ortaya çıkması için çaba gösterir.
 • Değişimin ve gelişimin Önündeki engelleri açacak bireylerin yetişmesini amaçlar.
 • Günlük hayatta birçok noktada kendi sorunlarına çözüm üretebilen insanların var olmasını amaçlar.
 • Üretken insanların olması için hareket eder.

STEM Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

STEM eğitim sertifikası olan öğretmenler özellikle özel eğitim kurumlarında ve devlet okullarında STEM öğretmeni olarak istihdam edilirler. Sertifika sahibi olan öğretmenler öğrencilerine; bireylerin programa katıldığın andan itibaren yetkin düşünce becerilerine sahip olma, kişisel gelişimini destekleme, üretme ve eleştirel bakma gibi birçok konuda gelişmesine olanak sağlar.

STEM öğretmeni olmak öğrencilere analitik düşünme becerisinin gelişmesine yardımcı olurken aynı zamanda sorunlara karşı üretime yeteneğine de sahip olma imkânını sunar. Teknoloji ve Mühendislik gibi alanlarda etkili biçimde çalışma ve kullanılma ortamı sunmak için STEAM almak için öğretmeni olmak önemlidir. Sertifikayı alabilecek öğretmenler;

 • Psikolojik danışmanlar,
 • Aile danışmanları,
 • Sosyologlar,
 • Lisans bölümü mezun ve öğrencileri ya da yüksek lisans mezunları,
 • Bilgisayar öğretmeni ve resim öğretmenleri,
 • Sosyal danışmanlardır.

STEM eğitiminin önemi günümüzde giderek yaygınlaşması ve öneminin artması ile birlikte birçok eğitmen bu sertifikayı almak için çaba göstermeye başlamıştır. Sertifikayı almak tahmin edilenin aksine çok kolaydır. Herhangi bir üniversitenin online eğitimine katılarak kurs şeklinde eğitim sertifikasını almak mümkündür.

Birçok kurum STEAM eğitmeni sertifikasını verir. Doğru yerden sertifika almak için iyice araştırma yapmak ve e-devlet ‘ten sorgulanabilen onaylı bir kurumdan sertifika almak gerekir. Ders anlatımlarının sonunda genellikle 50 puanı geçen adaylar Sertifikayı almaya hak kazanır.

İlgili İçerik: YKS Puanı İle Yurt Dışında Okumak

STEM Eğitimi İlkokul

İlkokul seviyesinde bu eğitim genellikle mesleki farkındalığın arttırılması ve yaş seviyesine uygun günlük tasarımlar içeren STEM uygulamalarına yöneliktir. STEM eğitiminde ilk adım konuların hepsine birbirini bağlayan ve yapılanmış sorgulamaya dayalı dayalı gerçek dünyanın problemlerinin çözümüne odaklanılır.

Temel seviyede yapılması gerekenler yapılır ve genellikle ilerisi için bir altyapı oluşturulur. Oluşturulan altyapının sağlam ve eksiksiz olmasına özen gösterilir. İlerleyen süreçte yaşanmaması adına özel olarak ilgilenilir.

STEM Eğitimi Ortaokul

Ortaokul düzeyinde artık seviye daha zor ve sıkı bir şekilde karşımıza çıkar. İnşa etmeye dayalı uygulama ve oyunlar oluşturulur. STEM kapsamında bekle akademik becerinin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrenci bilinci arttırılarak öğrenciye kendini keşfetmesine yönelik ve inovasyona yönelik etkinlikler düzenlenir.

Öğrencinin kendini keşfetmesi sağlanırken yeniliğe bakış açısı olumlu yönde arttırılmaya çalışılır. Bir önceki dönemden kalan eksiklikler de artık giderilerek temeli sağlam bir şekilde ilerlemeye yönelik çalışmalar olur. Çalışmalar kayıt altına alınarak gelişim izlenir.

STEM Eğitimi Lise

Lise düzeyinde artık daha kapsamlı, zorlu bir çalışma programı içerisine girilir. Öğrencilere STEM kapsamındaki Zorlu projelerin içerisinde bulunmasına destek olunur. Öğrencilerin kendi tasarımlarını ya da robotlarını oluşturması için çaba gösterilirken çalışmalarının patentini alması için de yardım edilir.

Özellikle alanında fark yaratacak ve mesleğinde öne çıkacak istihdam fırsatları elde etmeleri mümkündür. Bu nedenle okul içinde veya Okul dışında etkinlikler düzenlenerek bir köprü oluşturulmaya önem verilir. Hem akademik becerinin Hem de sosyal becerinin en üst seviyeye çıkması sağlanır.


thumbnail
Dil okullarını keşfedin
En İyi İngiltere Üniversiteleri ve İngiltere Eğitimi

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir